כרך ה

רות בן-ישראל, עורכת
המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע" הרי סאקר, בשיתוף משרד המשפטים