הצעת חוק-יסוד: זכויות האדם והאזרח

משפטים: כרך ה
ארנסט לבנה

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת השביעית סיימה מפעל שמעטות מבין קודמותיה נגשו אליו — הצעת חוק־יסוד על זכויות האדם. להלן אי־אילו הערות על הוראות ההצעה. כל אחד מ־20 סעיפי ההצעה מכיל חומר למחשבה. לפני ניתוחם יובלטו כאן בעיות כלליות אחדות.