אודות כתב העת "משפטים על אתר"

״משפטים על אתר״ היא המהדורה המקוונת של כתב העת ״משפטים״. מהדורה זו נוסדה בהשראת יוזמות דומות של כמה מכתבי העת המשפטיים המובילים בעולם, ומתוך שאיפה לתרום לקידום השיח האקדמי הישראלי. מטרתו העיקרית של משפטים על אתר היא לשמש במה לכתיבה אקדמית משפטית שתהיה נגישה הן לאקדמאים הן לציבור המשפטנים הרחב, ולאפשר פרסום מהיר, אקטואלי ועדכני.

אלו לצד אלו מתפרסמים בכתב העת מאמרים המציגים ניתוח תיאורטי מעמיק וחדשני של סוגיות סבוכות לצד הערות פסיקה המנתחות ומבקרות פסקי דין שונים, הרצאות וביקורות על ספרים חדשים. כמו כן, מערכת "משפטים" יוזמת כנסים שנתיים בסוגיות משפטיות ייחודיות שבהם חוקרים מובילים מרצים על מאמריהם המתפרסמים בחוברת נושאית.