אודות כתב העת "משפטים על אתר"

״משפטים על אתר״ הוא המהדורה המקוונת של כתב העת ״משפטים". מהדורה זו נוסדה בהשראת יוזמות דומות של כמה מכתבי העת המשפטיים המובילים בעולם, ומתוך שאיפה לתרום לקידום השיח האקדמי הישראלי. מטרתו העיקרית של משפטים על אתר היא לשמש במה לכתיבה אקדמית משפטית שתהיה נגישה הן לאקדמאים הן לציבור המשפטנים הרחב, ולאפשר פרסום מהיר של רשימות קצרות ואיכותיות העוסקות בנושאים אקטואליים בעלי חשיבות משפטית.

אלה לצד אלה מתפרסמות בכתב העת רשימות הנוגעות לסוגיות אקטואליות, הערות פסיקה המנתחות ומבקרות פסקי דין שונים, וכן הרצאות וביקורות על ספרים חדשים. כמו כן, מערכת "משפטים" יוזמת כנסים שנתיים בסוגיות משפטיות ייחודיות שבהם חוקרים מובילים מרצים על מאמריהם המתפרסמים בחוברת נושאית. 

עקב אופיה האקטואלי של המהדורה, פרסום הרשימות המתקבלות אליה כפוף להליך שיפוט שלא יארך מעבר לחודש ימים עד להגשת תשובה ראשונית מטעם המערכת. חומר לפרסום יועבר למערכת דרך הדואר האלקטרוני, בכתובת mishpatimonline@gmail.com, או באמצעות אתר האינטרנט של כתב-העת. אורך הרשימות לא יעלה על 8,000 מילים, בפונט David, גודל 12, רווח של שורה וחצי ויישור לשני הצדדים. הערות השוליים יהיו מותאמות לכללי הציטוט האחיד המקובלים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.