אודות כתב העת "משפטים על אתר"

ISSN: 2709-0167

״משפטים על אתר״ הוא מהדורה מקוונת ואוטונומית של כתב העת ״משפטים". מהדורה זו נוסדה בהשראת יוזמות דומות של כמה מכתבי העת המשפטיים המובילים בעולם, ומתוך שאיפה לתרום לקידום השיח האקדמי הישראלי. מטרתו העיקרית של משפטים על אתר היא לשמש במה לכתיבה אקדמית משפטית שתהיה נגישה הן לאקדמאים הן לציבור המשפטנים הרחב, ולאפשר פרסום מהיר של רשימות קצרות ואיכותיות העוסקות בנושאים אקטואליים בעלי חשיבות משפטית.

כל גיליון שנתי של כתב העת, כולל רשימות הנוגעות לסוגיות אקטואליות, הערות פסיקה המנתחות ומבקרות פסקי דין שונים, וכן הרצאות וביקורות על ספרים חדשים. כמו כן, מערכת "משפטים" יוזמת כנסים שנתיים בסוגיות משפטיות ייחודיות שבהם חוקרים מובילים מרצים על מאמריהם המתפרסמים בחוברת נושאית. כלל מאמרי המהדורה עוברים שיפוט סטודנטיאלי, לצד שיפוט עמיתים. 

עקב אופיה האקטואלי של המהדורה, פרסום הרשימות המתקבלות אליה כפוף להליך שיפוט שלא יארך מעבר לחודש ימים עד להגשת תשובה ראשונית מטעם המערכת. חומר לפרסום יועבר למערכת דרך הדואר האלקטרוני, בכתובת mishpatimonline@gmail.com, או באמצעות אתר האינטרנט של כתב-העת. אורך הרשימות לא יעלה על 10,000 מילים, בפונט David, גודל 12, רווח של שורה וחצי ויישור לשני הצדדים. הערות השוליים יהיו מותאמות לכללי הציטוט האחיד המקובלים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.