המערכת הנוכחית

עורכים

נועה דדון רווה, עדו שלזינגר

 

עורך משפטים על אתר

צור גרוסמן

 

עורכי/ות משנה

אריאל לוביק, יהודה קראוס, עילי בנין

 

עורכת משנה לעניינים טכניים 

טובה שלג

 

חברי מערכת

אדיר קינגסלי, אדר ידין, אורי זרם, איתי בן שלום, איתי סלומון, אלחי זיוון, אלינה אליה בוליגין, דין מכבי זלצברגר, דנה אפשטיין, זהר כהן, יאיר אורביטו, יהודה סלמה, מיכאל למברגר, מיכל מסובי, נדב בועזי, עומר רזון, עלמה לוביש, עמיאל רביזאדה, ערבה בן יעקב, ראובן קפלן, רואי פדהצור, תומר אלמגור

 

עורך טכני 

שגיא לוק

 

עורכות לשוניות 

יהודית ידלין

 

מורה מייעץ

פרופ' איל זמיר