טכניקות למיזוג חברות

משפטים: כרך ה
יאיר הורביץ

מאמר זה נועד לסקור את מבחר הטכניקות לבצוע עיסקה של מיזוג, ולתאר את המנגנון הדרוש להפעלת כל דרך מיזוג. נסקור להלן את מהות האישורים הדרושים לבצוע העיסקה, בכל אחת מהחברות המתמזגות, נפרט את דרכי פעולתם של בעלי המניות המתנגדים לעיסקה, ונתאר את מצב החברות המתמזגות עם גמר העיסקה.

בדרך ההשוואה בין דרכי המיזוג השונות נצביע על יתרונותיה וחסרונותיה היחסיים של כל דרך מיזוג. ענינים אחרים הנוגעים לעיסקת המיזוג, כגון שיקולי מס, יאוזכרו בהקשרם לדרכי המיזוג, אך הדיון בהם לא יורחב.

נוכח מיעוט החומר המשפטי בנושא זה בספרות ובפסיקה בישראל נצביע על הבעיות המרכזיות בסוגיה זו, ונשווה את דרכי פתרונן בשיטות המשפט השונות. חשיבות מיוחדת נייחס לשיטת המשפט האנגלי, אליה פונה כאן המשפט הישראלי במספר תחומים. פתרונותיו של המשפט האנגלי יועמדו כאן בהשוואה לפתרונות השיטה האמריקנית,  ולעתים אף הקנדית; כל זאת במטרה לאפשר למשפט הישראלי לבחור בפתרונות הרצויים לו.

מאמרים נוספים בתחום