הפריבילגיה הנתונה למדינה בסעיף 25 לפקודת הפרשנות

משפטים: כרך ה
מרים מזרחי

בארץ ניתן במקרים רבים ללמוד מה דינו של תאגיד סטטוטורי מתוך החוק הדן בו. כך נוכל למצוא בחוקים רבים תשובות מפורשות לשאלות האם דין הגוף בנזיקין כדין המדינה? האם דינו לענין סעד בדרך צו מניעה כדין המדינה? האם עובדי הגוף הם עובדי המדינה? האם דין הגוף לענין מיסים ותשלומים אחרים כדין המדינה? ולשאלות אחרות. אולם לא תמיד נוכל למצוא הוראות מפורשות מעין אלה.