על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי

משפטים: כרך ה
קלוד קליין

כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה—בין במפורש ובין במשתמע— מספר תיאוריות בנוגע לבעיות קונסטיטוציוניות בעלות משקל רב, כגון: ריבונות, ייצוג, מנדט, יחסים בין הרשויות השונות וכו'. המשטר הפרלמנטרי מהווה מעין תשובה גלובלית לסוגיות אלה. הן הנסיון ההיסטורי והן הנתונים העיוניים למיניהם גיבשו את ההגדרה המשפטית הכוללת של המשטר הפרלמנטרי. דומה שבוויכוח המתנהל כמעט בלא הפסק על אופי המשטר בישראל, לא נבדקו שאלות אלה די צרכן. נראה אם כן, כי לאחר 25 שנות קיום המדינה במשטר פרלמנטרי, כדאי לבדוק סוגיות אלה.