התחזות לדמות פיקטיבית - התראות כאחר או מירמה

משפטים: כרך ה
מרים גור אריה

דרוזי נשוי הציג עצמו בפני בחורה יהודיה כיהודי רווק והבטיח לה לשאתה לאישה. על סמך הבטחה זו התמסרה לו הבחורה ואף הרתה לו.

בית־המשפט זיכה את הנאשם מעבירת ההתחזות לפי סעיף 374 לפקודת החוק הפלילי, 1936, אך הרשיעו בעבירה של קבלת דבר במירמה לפי סעיף 2 לחוק לתיקון דיני עונשין (עבירות מירמה, סחיטה ועושק), תשכ״ג-1963.