לזכרו של מורה דגול

משפטים: כרך ה
בנימין אקצין

לפני שבועות מועטים נפטר בברקלי שבקליפורניה, בגיל 91 שנה, האנס קלזן, אחד מגדולי המשפטנים במאה הנוכחית. כתלמידו בתקופת שיא פעולתו המדעית, באוניבר­סיטת וינה בשנות העשרים, ונשארתי ידידו ומוקירו, רואה אני צורך לעצמי להקדיש שורות אלו לזכרו של אדם זה שהשפיע על דרכי במשפט ועל מחשבתי המדעית בכלל יותר מכל אדם אחר.