ביסוס חובת הציות לחוק

משפטים: כרך יז
חיים גנז

תורה מלאה אודות חובת הציות לחוק צריכה להבהיר את מובנה, לטפל בצידוקיה, לסקור את התנאים שמערכת משפטית צריכה לקיים בכדי שחובה זו תתפוס לגביה, ולדון במשקלה של חובה זו יחסית לסוגים שונים של שיקולים מוסריים ומעשיים. במאמר זה אני דן באופן חלקי רק באחד מן העניינים האלה: בעניין צידוקה של חובת הציות לחוק.