חוברת זו מוקדשת לכבודו של פרופסור יצחק ה. קלינגהופר עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים

משפטים: כרך ה
יצחק זמיר

פרופ׳ יצחק ה. קלינגהופר פורש מן ההוראה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העב­רית עשרים שנה לאחר שהגיע אליה. זכיתי להשתתף במחזור התלמידים הראשון שלמד אצלו; לאחר מכן ניתנה לי ההזדמנות לסייע בידו בתפקידי ההוראה והמחקר שלו, ולעקוב אחר דרכו בכנסת ובתפקידים אחרים אשר מילא; ועכשיו, עם סיום פרק נוסף בחייו, אני רואה כבוד לעצמי לסקור את דרכו ולברך אותו בשם הפקולטה למשפטים ובשם תלמידיו ומוקיריו הרבים.

מאמרים נוספים בתחום