הערות לחקיקה, הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ג-1973

משפטים: כרך ה
יצחק אנגלרד

הצורך ברפורמה יסודית בהסדר המשפטי של פיצוי לנפגעים בתאונות דרכים הוא מן המפורסמות. הנסיונות החוזרים ונשנים מצד משרד המשפטים להנהגת הסדר חדש הביאו סוף סוף לידי פירסום הצעת חוק מטעם הממשלה ולאישורה המזורז בקריאה ראשונה על־ידי הכנסת היוצאת.