פיקוח משפטי ומינהלי על זיהום אוויר ותעשייתי בישראל

משפטים: כרך ה
ג'רלד מ' אדלר

בניגוד לארצות אחרות כגון קנדה, אנגליה, ארה"ב ושוודיה, אין בישראל חקיקה מקיפה להגנת הסביבה בכלל ונגד זיהום האוויר במיוחד. בישראל קיימים כעשרים חוקים המתייחסים לביקורת הסביבה, אשר כחצי מהם דנים בזיהום אוויר. האחריות לקביעת נורמות, לתיאום בין תכניות, לפיקוח על סטנדרטים ואכיפתם, מפוזרת בין גופים מקומיים וממשלתיים שונים, וזאת על בסיס פרגמטי-היסטורי גרידא.
לאור מצב זה, רצוי לנתח את המערכת התחיקתית מנקודות הראות הבאות של מערכת פיתוח תעשייתית:

(1) תכנון מיקום תעשיות.
(2) ביצוע תכניות על-ידי הקמת מפעלים תעשייתיים.
(3) תפעול תעשיות וניהולן.
(4) פיקוח ציבורי ופרטי על איכות האוויר מחוץ למפעלי התעשייה.