פיצויים בגין אי תשלום במועד, השיקולים בעד ונגד

משפטים: כרך ה
אליהו הירשברג

הבעיה המרכזית של המשפט המוניטרי היא מהו ההיקף על חיוב כספי. האם היקף חיוב זה הוא מוגדר וקבוע מבלי להתחשב בשינויי ערד המטבע או הוא משתנה בהתאם לשינויי ערך כאמור. במשפט עדיין שוררת הגישה שהיקף החיוב איננו משתנה והוא מוגדר בהתאם לסכום הנומינלי של יחידות המטבע, דהיינו הגישה הנומינליסטית.

אולם בעיה זו ניתן לתקוף מנקודת מבט אחרת, קצת יותר מעשית: על מי מוטל הסיכון בשינויי ערך המטבע, על הנושה או על החייב ? מנקודת מבט זו נקודת המוצא איננה היקף החיוב הכספי אלא הדוקטרינה הכללית של אחריות בגין סיכון.