דבר העורך, בית משפט גבוה לערעורים

משפטים: כרך ה
מאיר דן כהן

ראיון עם שופט בית המשפט העליון השופט צבי ברנזון בדבר דרך פעולתם של בתי המשפט, ששודר לאחרונה ברדיו, הכה גלים גבוהים בעולם המשפט ומחוצה לו, והעלה לכותרות העתונים פגמים שונים במנגנון הצדק בארץ. נראה לי, כי ברכה רבה טמונה בדיון ציבורי שכזה בתחום בעל חשיבות ציבורית ממדרגה ראשונה, אין שום קדושה יתרה במערכת המשפט על פני רשויות המדינה האחרות, והיא צריכה להיות חשופה לביקורתו של הציבור המממן את פעולתה ותלוי בשירותיה. ביקורת כזו אך תדרבן את כל העוסקים במלאכת הצדק לשיפורים מתמידים. מצד שני אין בה בסערה זו כדי לערער יוקרתם הרבה של השופטים הנובעת מיושר לבם ומכושרם המקצועי הרב.

מאמרים נוספים בתחום