כרך ב

מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר
הוכן על-ידי רות גביזון
הוכן על-ידי המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית