הביסוס המשפטי לכלל "דינא דמלכותא דינא"

משפטים: כרך ב
שמואל שילה

בתקופת התלמוד לא נאמר דבר, על מקורו של החידוש ההילכתי שהובא בשם שמואל ש"דינא דמלכותא דינא". גם בתקופת הגאונים לא נעשה ניסיון למצוא בסיס לכלל המשפטי הנ"ל, מלבד בתשובה אחת. למרות שיסוד היסודות ועיקר העיקרים להבנת הלכה מסויימת הוא החדירה למקורה ההלכתי, לא הרבו חכמי ההלכה לדון בבעיה זו, ובדרך כלל קבלו את הכלל כמות שהוא ודנו רק בהשלכותיו על חיי קהילותיהם. עם זאת, בקשו חכמי ההלכה "הראשונים" לעמוד על השאלה הבסיסית- מנין לנו שדינא דמלכותא הוא דינא? מאמר זה דן רק בגישותיהם של חכמי ההלכה "הראשונים" - היינו עד תקופת גירוש ספרד.