כרך ב

הוכן על-ידי רות גביזון
מרדכי קרמניצר
הוכן על-ידי המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
מרדכי קרמניצר
מרדכי קרמניצר