כופר הכסף- ענישה פלילית בידי המינהל

משפטים: כרך ב
שמעון שטרית

בעיית חקיקת המשנה, דהיינו העברת סמכות החקיקה למינהל, נחקרה באספקטים רבים על-ידי משפטנים וחכמי תורת המדינה, ואף בעיית השיפוט המינהלי זכתה לתשומת לב ולעיון. אולם בעיית העברת סמכויות הענישה הפלילית מהרשות השופטת למינהל טרם זכתה לדיון ומחקר הראויים לה. 
בעבודה זו נבדוק את מוסד כופר הכסף באספקלריה של דיני עונשין מינהליים.