יעילות וצדק במשפט הפלילי

משפטים: כרך כב
אלון הראל

מאמר זה, נחלק לשני חלקים. החלק הראשון בוחן את הטעמים לעוינות ההדדית של אנשי הגישה הכלכלית ואנשי המשפט הפלילי. אנשי המשפט הפלילי דוחים הסברים כלכליים בשל החשש כי השיח הכלכלי ״מזהם״ את החשיבה והלשון המשפטית ועל כן פוגם בערכים מרכזיים של המשפט הפלילי. אנשי משפט וכלכלה נוטים להתמקד בתחומי המשפט האזרחי משום שהמשפט הפלילי איננו תואם את הפרדיגמה השוקית המקובלת עליהם. המאמר חושף את הטעמים בגינם מן הראוי להשתמש בניתוח כלכלי של המשפט הפלילי למרות הקשיים הנ״ל. החלק השני בוחן ומבקר מפרספקטיבה כלכלית הנחת יסוד של המשפט הפלילי. הניתוח הכלכלי יוצא כנגד ההנחה לפיה המשפט הפלילי מפנה את הנחיותיו לעבריין בלבד ולא לקרבן הפוטנציאלי. הן שיקולי יעילות והן שיקולי צדק חלוקתי מחייבים את המסקנה כי התנהגותו של הקרבן צריכה להוות שיקול בהרשעת העבריין או בענישתו.