האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים ברשות הפלסטינית (משפטים על אתר / גיליון כ)

חיים זנדברג

מאמר זה בוחן את מקורותיו של האיסור הפלילי על מכירת מקרקעין לישראלים הנוהג ברש"פ ואת יישומו על ידה בתקופת שלטונו של מחמוד עבאס (אבו מאזן). הוא נועד להסיר ספקות שהתעוררו בנוגע לכך בבית המשפט העליון של ישראל באמצעות בחינה ישירה של חקיקת הרש"פ, פסיקת ערכאותיה, פרסומי רשויות התביעה ודיווחי התקשורת שם. הוא חושף בבירור כי יש לאיסור מקורות נורמטיביים מגוונים, התביעה הכללית מעמידה לדין עשרות רבות של נאשמים ובתי המשפט של הרש"פ גוזרים את דינם לעונשי מאסר שנעים בין חמש שנים למאסר עולם. סכנת מוות או פגיעה חמורה בגוף אכן מרחפים באופן מתמיד על חשודים במכר כאמור או רק בניסיון לבצעו, אך עונש מוות אינו מעוגן בצורה ברורה בחקיקת הרש"פ אף כי הושת במקרה יחיד ויוצא דופן בלא שמומש. מערכת המשפט ברש"פ רואה במעשה העבירה, גם כאשר בוצע בירושלים או כלפי לא יהודים, מעשה חמור העולה כדי בגידה, אשר משרת את מפעל ההתנחלות של ישראל, פוגע בעמדות המדיניות של הרש"פ וחומרתו אינה מתיישנת. לא ניתן למצוא ביקורת של ממש כלפי הפללת המעשים אף כי נמצאו היסוסים קלים, שפחתו עם השנים, בנוגע לתיאור חומרתה של העבירה ובנוגע ללגיטימיות של הפללת ניסיון לבצעה.