הסמכות המכוננת במדינת ישראל

משפטים: כרך ב
קלוד קליין

אחת השאלות השנויות במחלוקת במשפט הקונסטיטוציוני הישראלי היא שאלת מעמדם של חוקי יסוד. שאלה זו נבדקה מנקודות ראות רבות ושונות. במאמר זה ננסה לראות במה יכולה תורת הסמכות המכוננת לסייע להבהרת שאלה זו. בעניין זה יש לזכור כי דרגתה של נורמה משפטית נקבעת לפי דרגתה של הרשות שיצרה אותה ולפי הסמכות שהיתה נתונה לאותה רשות. בהנחה שלכנסת יש סמכות מכוננת, הרי יש בכך כדי ללמד על דרגתם של חוקי היסוד, שיצאו מלפני הכנסת. בטרם ניגש לבדיקת המצב במשפט הישראלי, נסקור את עיקריה של תורת הסמכות המכוננת.