כרך ז

חיים ה' כהן
חוברת 3 - הנשיא פרופסור שמעון אגרנט - עם פרישתו מבית המשפט העליון ופרידתו מהפקולטה למשפטים
חוברת 1 - פרופסור טדסקי - עם פרישתו מן ההוראה