כרך ז

חוברת 1 - פרופסור טדסקי - עם פרישתו מן ההוראה
חוברת 3 - הנשיא פרופסור שמעון אגרנט - עם פרישתו מבית המשפט העליון ופרידתו מהפקולטה למשפטים
חיים ה' כהן