זיקת הנאה שלא לטובת מקרקעין

משפטים: כרך ז
גד טדסקי

נדבר כאן, איפוא, על ״זיקת הנאה שלא לטובת מקרקעין״ בתור כינוי מקוצר לנושאשעה שהכינוי השלם צריך להיות: זיקת הנאה שלא לטובת בעל מקרקעין מסויימים בתור שכזה. הכינוי שלילי, כיון שעצם הקריטריון המבחין הוא שלילי: מכלל זיקות ההנאה שהדין מכיר בהן מפרישים מקרים יוצאי־דופן לעומת אלה המוכרות לפי המסורת הקלאסית, כלומר אלה הכרוכות במקרקעין זכאים.