מכתבים למערכת, על הזכויות "האבסולוטיות" בהצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח

משפטים: כרך ז
שמואל שילה

במשפטים, כרך ז׳, עמ׳ 154 ,פורסם מאמר מאלף מפרי עיטם של ד״ר פנינה להב וד״ר דוד קרצ׳מר, על הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח. ברצוני להתיחס כאן לענין מרכזי אחד שנדון במאמר והוא — חלוקת הזכויות שבהצעת החוק לשלושה סוגים. נדמה לי, שהמחברים הציגו פירוש משלהם לנדון, כעובדה, ועל סמך דברים אלה ביקרו קשות את הצעת החוק.

מאמרים נוספים בתחום