סעיף 12 לחוק החוזים : תום לב במשא ומתן

משפטים: כרך ז
גבריאלה שלו

בירור משמעותו העיונית והשלכותיו המעשיות של סעיף 12 לחוק החוזים הינם נושא מאמר זה. בשלב הנוכחי של התפתחות המשפט האזרחי בישראל מחייב הבירור האקדמי של סוגיית תום הלב במשא ומתן משנה זהירות. לנגד עינינו מתרחשת מטמורפוזה של דין החוזים, הפושט אדרתו האנגלית ועוטה לבוש מקורי, אשר נתפר על־פי דגם קונטיננטלי. תורות חוזיות שעל ברכיהן חונכו משפטני הארץ בעבר ושעל־פיהן השיאו עורכי־דין עצות ללקוחותיהם, מפנות עתה מקומן לתורות חדשות, שהשראתן ביבשת אירופה. השמרנות האופיינית למקצוע המשפטי, ההרגל המושרש של חשיבה במסגרות מקובלות (כמו: חיוב חוזי, הצעה וקיבול), קשיי ההוכחה של יסוד שלילי ואמורפי (כהעדר תום לב), החשש הטבוע בקרב כל מי שעוסק במשפט הפרטי מפני הגבלת חופש ההתקשרות, מיעוט פסיקה ומיעוט ספרות בנושא, כל אלה גורמים האוצלים על הדיון ומחייבים ניסוחים מתונים וטנטטיביים.