האנס קלזן - חייו ומשנתו בקצירת האומר

משפטים: כרך ז
יצחק ה' קלינגהופר

האנס קלזן (Hans kelsen), מגדולי הוגי המשפט, אבי "תורת המשפט הטהורה" (Rein Rechtslehre), הידועה גם כאסכולת האוסטרית של המשפט, נפטר בברקלי, ארה"ב, ב-19 באפריל 1973. כותב שורות אלו, שהיה מתלמידיו באוניברסיטת וינה וממקורביו האישיים, שומר אמונים עד היום הזה לחינוך המדעי, שקיבל אצל מורהו הדגול. בהוראתו בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית ובפרסומיו אף נתן ביטוי, לגבי מספר נושאים בסיסיים של המשפט הקונסטיטוציוני והמינהלי, לדביקותו בדוקטרינות של קלזן. לפי משאלה שהביעה מערכת כתב-עת זה, הוא סוקר להלן, בקצרה, נתונים עיקריים מחייו של קלזן ומתרומותיו לתיאוריה הכללית של המשפט, למדע המדינה, למשפט החוקתי והמינהלי ולמשפט הבינלאומי.