אכיפת המוסר, פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין וחובת ההנמקה

משפטים: כרך ח
רות גביזון

הערת פסיקה בעקבות : ע"א 473/75 רון נ' חזן

בפסק הדין נשוא הערה זו הפחית בית המשפט העליון את סכום הפיצויים, שנפסק למשיבה בגין נזק כללי, שנגרם לה עקב הפרת הבטחת נישואין על־ידי המערער, מ ־20,000 ל״י, שנפסקו בבית המשפט המחוזי, ל ־10,000 ל״י בלבד. בפסק הדין העיקרי מבסס ה שופט שרשבסקי החלטה זו על אי־מוסריותה של המשיבה, ושני השופטים האחרים שישבו בדין — א׳ עציוני וי׳ כהן — הצטרפו להחלטה האופראטיבית להפחית את סכום הפיצויים ללא הנמקה עצמאית, ברשימה זו לא אתייחס לבעיה הכללית של קיום עילת תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין במשפט הישראלי, ואצטמצם בשתי בעיות המתעוררות ישירות בפסק דין זה: אכיפת מוסר באמצעות פסיקת פיצויים וחובת השופטים לנמק את החלטותיהם.