חוברת זו מוקדשת לכבודו של הנשיא הפרופסור שמעון אגרנט

משפטים: כרך ז
ש"ז פלר

פרופסור שמעון אגרנט אמנם נפרד השנה מן הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, בגלל סיבה פורמלית המונעת ממורים בדימוס להוסיף להורות, אולם אין פרופסור אגרנט, השופט ונשיא בית־המשפט העליון, נפרד מן החיים האקדמיים במדינתנו.

מאמרים נוספים בתחום