לכבודו של פרופסור גד טדסקי עם פרישתו מן ההוראה בפקולטה למשפטים

משפטים: כרך ז
אהרון ברק ויצחק אנגלרד

הפרישה מן ההוראה היא מאורע שמועדו מבחינת מפעל החיים הוא שרירותי, באשר, היא ציון גרידא של תקופת שנים. ואמנם פרופ׳ טדסקי מצוי בעיצומה של יצירתו המחקרית המצטיינת בפוריות רבה. עם זאת עת היא להביע את הערכתנו לו ולמפעלו המדעי תוך מתן דין וחשבון לעצמנו על גודל תרומתו למשפטה של מדינת ישראל ולמדע המשפט בכלל.

מאמרים נוספים בתחום