מי מפחד מזכויות "אבסולוטיות"? - תשובה לד"ר שילה

משפטים: כרך ז
פנינה להב ודוד קרצ'מר

איו מחמאה גדולה יותר למחבר מהתייחסות ואפילו התפלמסות של הקורא עם מה שכתב, ואנו מודים לידידנו, ד״ר שילה, על שטרח להגיב על מאמרנו. הצורך בתשובה למכתבו, מספק לנו הזדמנות להבהיר אי־אלו נקודות, שכפי הנראה לא הובהרו די הצורך במאמרנו.