כרך לח

אורן גזל־אייל ורענן סוליציאנו־קינן, גל עינב ועטאללה שובאש
יורם מרגליות ושרון רבין־מרגליות