טיפים

משפטים: כרך לח
יורם מרגליות ושרון רבין־מרגליות

המושג "תשר" (טיפ) אינו מוגדר בחקיקה ראשית. הפסיקה, הן בדיני המס והן בדיני העבודה, מבחינה בין תשר שהושאר במזומן למלצר לבין תשר שעבר דרך ספרי העסק. התשר במזומן נחשב כהכנסת המלצר כעצמאי בעוד שהתשר שעבר דרך ספרי העסק נחשב כהכנסת המסעדה. לדעתנו, אין זה ראוי שסיווג הכנסת המלצר, סיווג שיש לו השלכות מרחיקות לכת מבחינת דיני המס והעבודה, יוכרע על פי האופן בו בחר הלקוח לשלם. הסיווג צריך להיעשות בהתאם למבחן מהותי ולא על פי מבחן טכני של אמצעי התשלום. לדעתנו, התשר כולו הוא קניינו של בעל העסק, ואם על פי חוזה העבודה בינו לבין המלצר הוא מותיר למלצר לשמור אותו, הרי שמדובר בתקבול של בעל העסק ובתשלום של שכר עבודה. הכרה בתשר כתקבול של בעל העסק, ומאוחר יותר כשכר עבודה, תמנע את העלמות המס, הקיימות תחת ההסדר הקיים כיום, ותבטיח שכל הכנסתו של המלצר תהיה מוכרת לצורך ההטבות הסוציאליות המגיעות לו. על פי הצעתנו יש לאכוף את תשלום המס על מסעדות בדרך של שימוש במיסוי על פי הערכה.