כרך כח

"המהפכה החוקתית" - האמנם? ולאן? - חלק ראשון - מעמדה החוקתי של זכות הקניין (חוברת זיכרון לפרופסור אהרן יורן)
אוריאל פרוקצ'יה
אהוד גוטל ודורון אבני
יצחק זמיר
יוסף אדרעי
"המהפכה החוקתית" - האמנם? ולאן? - חלק ראשון - ההיבט החוקתי
אהוד גוטל ודורון אבני