כרך מז

אלון הראל, אסף שרון
אורן גזל-אייל, חיים אזולאי, איתי המר