משפט משווה

הוכן על-ידי המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
הוכן על-ידי המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי
המכון למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי בשיתוף עם משרד המשפטים
משה לנדוי