השבוע פורסמה חוברת נא(3) של כתב העת משפטים

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

יואב דותן "שני מושגים של ריסון – וסבירות"

רות פלאטו-שנער וסול אזואלוס-אטיאס "פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם – לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד"

אילון בלום, שרון חנס, רויטל יוסף ובני לאוטרבך "שווייה של שליטה בחברה ציבורית בעקבות רפורמות מקיפות בממשל התאגידי הישראלי"

יהונתן גבעתי וישראל רוזנברג "כיצד בוחרים שופטי בית המשפט העליון את חבריהם להרכב"

חיים ויסמונסקי ועמוס איתן "החיסיון מפני הפללה עצמית: בחינה מחודשת בראי הטכנולוגיה"

שי פרבר "מוסד "הסנגור המלווה" (standby counsel) בישראל – בין הזכות לייצוג משפטי לבין הזכות לייצוג עצמי"

יהודה אדר "מכאוס לעקיבות בדיני המסוימות: מסוימות והשלמה מהותית – הילכו שתיים יחדיו?"

עדן מלסה-מלכה "הערת מערכת: על "טעות הייחוס הבסיסית" בתובענות בגין הולדה בעוולה – הרהורים בעקבות ע"א 7416/12 קופת חולים מאוחדת נ' פלוני"

 

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!