השבוע פורסמה חוברת נב(1) של כתב העת משפטים

החוברת כוללת את המאמרים הבאים:

דפנה ברק-ארז "ההנמקה השיפוטית: דילמות ישנות וחדשות"

אהוד גוטל, יובל פרוקצ'יה וגליה שניבוים "אשם יוצר אחריות ואשם תורם: תאוריה ופסיקה"

דוד האן וגדעון פרחומובסקי "ממשל תאגידי חדש לחברות בקשיים פיננסיים"

אמנון להבי "בין 'קניין תרבותי' לתפיסה זמנית של נכסים: על הצורך בדין הפקעות כללי"

עדיאל זימרן ונתנאל דגן "ביקורת שיפוטית על רשויות אכיפת החוק: בין מינהלי לפלילי"

אבישלום וסטרייך "שלושה צמתים ביחסי בית הדין הרבני ובית המשפט האזרחי: מזונות ילדים, שיתוף רכושי והחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה"

יהושע (שוקי) שי "ממשל תאגידי בבנקים בישראל: בעיית הנציג בבנקים ללא גרעין שליטה"

 

החוברת זמינה גם באתר "נבו", ברכות למחברות ולמחברים!