ההגנה על הפרטיות בפרסומי בתי המשפט - האם ראוי לפרסם שמות בפסקי דין

משפטים: כרך יח
תומר מוסקוביץ'

האם פרסום שמות נאשמים, קורבנות, עדים וגורמים אחרים להליך משפטי עולה בקנה אחד עם כמה מן העקרונות הכלליים של המשפט המצוי והרצוי? האינטרסים המתנגשים בשאלת הפרסום בפסקי־דין הם הזכות לפרטיות ומדיניות הריהביליטציה, מצד אחד, ועקרון פומביות הדיון, מהצד השני. מאמר זה יבחן אינטרסים אלה אחד לאחד תוך ניסיון לבדוק באיזו מידה מתיישבים הם עם פרסום שמות בפסקי־דין.