"We Must Have No Criticism Now" חוקי הנאמנות וההסתה בארצות הברית בזמן מלחמת העולם ה־1 ולאחריה

משפטים: כרך לא
ארנון גוטפלד

המאמר מתמקד בניתוח סדרת החוקים האנטי דמוקרטיים - חוק הריגול (1917), חוק ההסתה (1918) וחוק הזרים (1918) - שנחקקו בארצות הברית במהלך מלחמת העולם הראשונה, ובניתוח תגובתה של המערכת המשפטית בזמן המלחמה ובתקופה שמיד לאחריה, תקופה הידועה בהיסטוריה האמריקנית בשם "פחד האדומים". בשנות העשרים המוקדמות הגיעו החלטותיהן של הערכאות הנמוכות לבדיקה בבית המשפט העליון. אף על פי שרוב חברי בית המשפט העליון נתנו יד לפסיקות ה"פטריוטיות", שופטים עליונים כאוליבר וונדל הולמס ולואיס ברנדייס (בדעות מיעוט), וכן שופטים פדרליים מחוזיים כג'ורג' בורקווין, לרנד האנד וג'ורג' ווסטון אנדרסון, תרמו בתגובתם לחוקים הדרקוניים הללו ליצירת הבסיס לדוקטרינות זכויות האזרח בכל הנוגע להתנגשויות בין זכויות היחיד לבין סמכויותיו של הממשל.