ספרים, Eliahu S. Likhovski Israels Parliament - The Law of the Knesset

משפטים: כרך ד
משה לנדוי

ספר זה, אשר יצא לאור באכסניה מכובדת, יועיל בראש ובראשונה לקהל קוראי אנגלית
הקרובים אל תורת המשפט ואל מדעי המדינה. להם הוא ישמש מורה־דרך בתוך שטח
שהיה סגור בפניהם עד כה במחסום השפה העברית. הם יגלו שמדינת ישראל איבה
נמצאת מאחורי הרי החושך אלא היא שייכת במבנה החוקתי שלה לעולם המשפט
המקובל, ובעולם זה סדנא דארעא חד הוא: רבות מבעיותיה של ישראל משותפות
לה ולדמוקרטיות המערביות, ולכמה מן הפתרונות שהיא מצאה עד כה יכול להיות
ענין גם לאחיותיה הקשישות ממנה במשפחת המריבות. גם הקורא הישראלי ימצא בספר
תיאור תמציתי של משטרנו החוקתי, על־פי מקורותיו ההיסטוריים ומרכיביו המשפטיים.
חשוב לנו הסיכום הזה של הקיים בשעה זו דווקא כאשר אנו נמצאים ללא ספק על
מפתן תקופה חדשה של הבהרות הכרחיות, ואולי גם של שידוד מערכות יסודי במשפטנו
החוקתי.