על ספרו של יורם שחר "כבוד, חירות ועמל ישרים: סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות" (כרך נג)

רון חריס

הכרזת העצמאות היא אירוע מכונן וטקסט חשוב בחיי כל מדינת לאום מודרנית. זכינו בכך שיורם שחר הקדיש את זמנו לחקר ניסוח הכרזת העצמאות הישראלית וכתב עבורנו את הספר הקריא והמרתק, המדויק והסמכותי על ההכרזה. לפני הספר היו ידועים לנו מקטעים של טיוטות מוקדמות ושל אנשים שהיו מעורבים בניסוח. לפני הספר היו גם טעויות, הטעיות והשלמות כיד הדמיון. אחרי הספר יגיעו תיקונים ודיוקים אך המסד לא יונח שוב מבראשית.

יורם שחר בחר לחקר ההכרזה בגישה ששמה במרכז את חקר ההיסטוריה של יצירת הטקסט של ההכרזה, ולא את המעמד המשפטי הנוכחי שלו או את עצם ההחלטה להכריז על הקמת המדינה. שחר בחר לארגן את חזונו המחקרי הרחב באמצעות ארגון הספר בשני שערים. שער הנוסחים מאורגן כרונולוגית על ציר זמן שמתקדם מטיוטה לטיוטה. שער הנושאים מאורגן על ציר לפי מבנה הטקסט של ההכרזה.

לכתיבת הספר נדרש שילוב ייחודי של יכולות שרק שחר ניחן בהן. האחת יכולת של בלש בשחזור פערים ובחינת עדויות. השנייה, יכולת להבין את העולמות האינטלקטואליים של התנועה הציונית ובאו לידי ביטוי במאבקים על ניסוח ההכרזה. השלישית, ההבנה של המשמעויות המשפטיות, בתחום המשפט החוקתי והמשפט הבינלאומי, של דקויות הניסוח. הרביעית, היכולת לספר סיפור היסטורי אנושי. הספר "כבוד, חירות ועמל ישרים" הוא ספר של פעם בחיים עבור הכרזת העצמאות.