על תרומתו של פרופ' יהושע ויסמן ז"ל לדיני הקניין בישראל: עיון נוסף במאמרו "החייאת אדמת מואת כדרך לרכישת בעלות" (1964)

רונית לוין-שנור