ביקורת ספרים, ד"ר אייל זמיר וד"ר אייל בנבנשתי: 'אדמות-היהודים' ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים

משפטים: כרך כד
פליאה אלבק

ראוי לשבח רב ספרם החדש של המלומדים ד׳׳ר אייל זמיר וד׳׳ר אייל בנבנשתי: ״אדמות היהודים׳׳ ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים. יפה עשו המחברים שהביאו לפני הציבור ספר מקיף, בהיר וקל לקריאה, שבו מידע רב והסבר משפטי נכון ומפורט לנושא הקשה של זכויות בקרקעות בכל אותם חלקים מארץ ישראל, אשר עם הקמתה של מדינת ישראל היו מחוץ לתחום מדינת ישראל, אבל בבעלות תושביה. ספר זה יכול להיות לעזר רב הן ליורשיהם של בעלי הקרקעות המבקשים לדעת מה זכויותיהם, הן לעורכי הדין המייעצים להם, הן לרשויות השלטות המחזיקות במקרקעין אלה או מנהלות אותם, והן למי שיצטרך לשקול לאיזה גורל לייעד קרקעות אלה במשא ומתן מדיני.