תרומתו של יהושע ויסמן לדיני הקניין ולעולם המשפט בישראל

חיים זנדברג

"הכול צפוי והרשות נתונה", אמרו חכמינו זכרם לברכה. איננו שולטים בַנסיבות שמנתבות את חיינו. הבחירה שלנו היא כיצד לנהוג כאשר אנו פוגשים בהן. כאשר לפני שלושים ואחת שנים הזמינני יהושע ויסמן לחדרו והציע לי, להפתעתי אך לשמחתי, לשמש עוזר הוראה שלו, השפיע ויסמן באחת על מסלול חיי. ליהושע הייתה השפעה יוצאת דופן, רחוקת מבט ועמוקת תוכן על תלמידיו הרבים, אבל הנסיבות ההיסטוריות שנקלע אליהן בראשית דרכו האקדמית הטילו עליו או שמא סללו לו את הדרך להרים תרומה יוצאת דופן וחד-פעמית לדיני הקניין בישראל ולעולם המשפט בישראל. זו הייתה משימת חייו. ברשימה זו אצביע תחילה על תרומתו של ויסמן לדיני הקניין בישראל ולאחר מכן אצביע על השפעתו על עולם המשפט בישראל.