אתיקה בפוליטיקה

משפטים: כרך יז
יצחק זמיר

השאלה, שאותה אני מבקש לברר, היא האם נבחרי הציבור, כמו עובדי־הציבור, כפופים למערכת של אתיקה. אני מתכוון בעיקר לנבחרי הציבור המכהנים בתפקידים רשמיים, כשרים או כסגני־שרים, כחברי־הכנסת, כראשי רשויות מקומיות או כחברי מועצות ברשויות מקומיות, מטעם גופים פוליטיים. ניתן לכנותם גם בשם פוליטיקאים. האם יש הצדקה לכפוף גם אותם, כמו את עובדי הציבור, לכללי אתיקה? האם בפועל חלים עליהם כללים כאלה? ואם כן, מי קובע כללים אלה, מה אומרים הכללים, באיזו מידה הם מחייבים והאם קיים מנגנון כדי לאכוף אותם על הפוליטיקאים?