על האזנת סתר ועל פגיעה בפרטיות בהאזנת סתר

משפטים: כרך יז
אורי רוזן

מטרתנו ברשימה זו תהא לבחון את משמעותו המדויקת של סעיף 2(2) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ועל-פיה את שאלת היחס בין חוק זה לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, וכן לעמוד על ההסדרים הקיימים בהם באשר לאחריות הפלילית והאזרחית בגין ביצוע האזנת סתר. נצביע על ליקוי הקיים - לדעתנו - בהסדרים אלה, ונבקש להציע דדך לתיקונו.