חילוט מניות

משפטים: כרך יח
ציפורה כהן

חילוט מניות משמעותו נטילת המניות על-ידי החברה וביטול החברות של בעליהן. החברה אינה הופכת עקב כך לבעלת-המניות, אלא מחזיקה אותן בשלב־ביניים לקראת מכירתן לאחר. הליך התילוט הוא אמצעי שנועד להבטיח את תשלום מלוא המחיר שנקבע עבור המניות המוקצות. החברה אינה רשאית להשתמש בהליך זה להשגת מטרות אחרות.