התיישנות במקרקעין - קווים לריפורמה

משפטים: כרך יח
ישראל גלעד

המתבונן בתמונת ההתיישנות במקרקעין במשפטנו יזהה בה את תוויהן של שלוש אסכולות: הראשונה, אסכולת המשפט העות'מני. השניה, האסכולה של חוק ההתיישנות, תשי״ח-1958. השלישית, אסכולת חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969. לנוכח תמונה מטושטשת זו, שקוויה לא תמיד משתלבים לכלל צורות מוגדרות, נשאלת השאלה: הניתן עדיין ליטול את המכחול ואת המחק ולנסות ולשלב את קווי שלוש האסכולות אל תוך צורות ברורות יותר ומותאמות יותר למציאות הנוכחית? על שאלה זו ננסה להשיב באופן חלקי ברשימה זו על־ידי דיון בשלוש צורות מרכזיות שבציור: ״טענת-זכות״ ו״החזקה נוגדת״ כיסודות ההתיישנות במקרקעין, ו"התיישנות במקרקעי ציבור".