הפרקליט בשירות המדינה

משפטים: כרך כד
מרים נאור

כשנעמיד כאן את דמותו ותפקידו של פרקליט בשירות המדינה, אין בכוונתנו לדון בשאלת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, ולשאלה הנכבדה החוזרת ועולה מעת לעת: היועץ המשפטי ״נגד״ הממשלה מול היועץ המשפטי לממשלה. ענייננו בדמותו ובתפקידו של מי ש״זירת ההתמודדות״ שלו היא זו של פרקליט, יהיה זה פרקליט בכיר או זוטר מן השורה – בבתי המשפט ה"רגילים".